Vertikálne odstredivé kondenzátne článkové čerpadlá MVH

Použitie

Čerpadlá rady MVH sú určené k čerpaniu čistých kondenzátov do teploty 220°C s hodnotou  pH = 6 až 9.
Uplatňujú sa predovšetkým v uzavretých okruhoch k čerpaniu kondenzátu, a to ako v pretlakovom, tak aj v podtlakovom režime. Tieto čerpadlá sa používajú ako veľmi dôležité pomocné čerpacie zariadenia v tepelných centrálach. Slúžia k prečerpávaniu kondenzátu z kondenzátora parnej turbíny do napájacej nádrže. Uplatňujú sa v rôznych uzavretých okruhoch teplovodných sústav prečerpávacích, obehových, napájacích, atď. na čerpanie horúcej vody, kondenzátov a aj iných nekorozívnych kvapalín.
 
Vertikálne odstredivé kondenzátne článkové čerpadlo MVH
 

Konštrukcia

Čerpadlá rady MVH sú riešené ako odstredivé, vertikálne, článkové do mokrej jímky s jednostranným vstupom. Čerpadlo je usadené priskrutkovaním spodnej dosky telesa závesu buď priamo na základový rám alebo na dosku zbernej nádrže kondenzátu, ktorá je usadená na základovom ráme. Hnacia sila sa prenáša z hriadeľa prírubového elektromotora na hriadeľ čerpadla pomocou pružnej spojky.
rez čerpadla MVH
 

Oblastný diagram

Oblastný diagram MVH