DHH - špirálové čerpadlá s dvojvtokovým kolesom

Použitie

Čerpadlá DHH sú určené k doprave ropy a ropných produktov ako pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice, tak pre posilovacie stanice k zvýšeniu tlaku v prepravných sietiach.  Sú určené k čerpaniu ropy a ropných produktov do teploty 80°C a viskozity 80 mm2/s s obsahom nerozpustných látok do 3 g.l-1, pričom veľkosť zrna nesmie presiahnúť 0,5 mm, alebo k čerpaniu iných obdobných kvapalín do teploty 80°C s koncentráciou vodíkových iontov pH 5,5-11.
 

 

Konštrukcia

Čerpadlá rady DHH sú riešené ako horizontálne, odstredivé, špirálne s dvojvtokovým obežným kolesom, s radiálnym rozvádzačom a horizontálne deleným telesom. Na spodnej časti telesa je umiestnené sacie a výtlačné hrdlo „IN-LINE“ kolmo na os hriadeľa. Usadené sú na základový rám priskrutkovaním pätiek spodnej polovice telesa. Hnacia sila sa prenáša z pätkového elektromotora pomocou pružnej alebo zubovej spojky.
rež čerpadla DHH
 

Informatívna pracovná oblasť čerpadiel DHH

informatívna pracovná oblasť čerpadiel DHH