Armatúry

Spoločnosť S ARMAT pôsobí v oblasti predaja a odborného servisu armatúr už viac ako 20 rokov.
Široké portfólio produktov zahŕňa rôzne druhy armatúr, vrátane ventilov, posúvačov, klapiek, kohútov a ďalších typov so špecifickým využitím.

Ventily

Armatúry, ktoré sú vhodné najmä pre menšie svetlosti potrubí, kde médium preteká jedným smerom. Prietok média je uzatváraný kuželkou, ktorá je na vretene voľne otočná.

Variácie prevedenia ventilov:

 • Uzatváracie ventily zabezpečujú uzavretie prietoku média v potrubí.
 • Regulačné ventily slúžia na reguláciu množstva pracovnej látky, kuželka je obvykle parabolická.
 • Spätné ventily zabraňujú spätnému prietoku pracovnej látky. Os kuželky musí byť vždy vo zvislom smere.
 • Poistné ventily sa používajú na zabránenie stúpnutia vnútorného pretlaku média v potrubí.
 • Redukčné ventily udržujú redukovaný tlak média na výstupnej strane ventilu na konštantnej úrovni.

Posúvače

Druh armatúr vyznačujúci sa malým stratovým súčiniteľom. Vhodné sú pre väčšie svetlosti potrubí, kde médium preteká oboma smermi, pre husté a viskózne kvapaliny a pre nečisté pracovné látky. Prietok média je uzatváraný klinom.

Variácie prevedenia posúvačov:

 • vekové pre malé a stredné tlaky, strmeňové pre stredné tlaky, s tlakotesniacim vekom pre PN100 a vyššie a pre vysoké teploty, nožové pre husté látky.
 • Vekové posúvače sa používajú k uzavretiu prietoku médií tam, kde je nutná malá stavebná výška. Vreteno má závit vo vnútri telesa, je nestúpajúce, takže nie je viditeľný stav otvorenia, resp. zatvorenia.
 • Strmeňové posúvače uzatvárajú prietok médií v prípadoch, kde nie je závadou ich väčšia stavebná výška. Vreteno má závit mimo telesa, je stúpajúce, takže nie je vystavené chemickému pôsobeniu a vplyvom nečistôt pracovnej látky.
 • Nožové posúvače sú vhodné na uzavretie prietoku hustých médií, napríklad celulózy či kalov.

Klapky

Typ armatúr, ktoré uzatvárajú prietok média diskom (tanierom).

Variácie prevedenia klapiek:

 • uzatváracie pre uzavretie prietoku médií, spätné pre ochranu zariadení proti spätnému prúdeniu médií, koncové pre ukončenie výtokov do voľného odpadu.
 • Uzatváracie klapky uzatvárajú prietok médií v prípadoch, kde sa vyžaduje krátka stavebná dĺžka. Uzatváracím orgánom je disk (tanier) klapky, uložený pevne na otočnom hriadeli.
 • Škrtiace klapky slúžia na reguláciu prietoku médií v čerpadlách, kde sa vyžaduje krátka stavebná dĺžka. Uzatváracím orgánom je taktiež disk (tanier) klapky, ktorý je pevne uložený na otočnom hriadeli.
 • Spätné klapky zabraňujú spätného prietoku a spätným rázom v potrubí. Nie sú uzatváracími armatúrami.

Kohúty

Tento druh armatúr má všeobecné použitie vďaka rýchlej manipulácii, montáži do každej polohy a malým tlakovým stratám.

Variácie prevedenia kohútov:

 • Guľové kohúty sú vhodné na montáž do každej polohy, pričom rozlišujeme 3 druhy.
  • Jednodielne guľové kohúty sa nedajú rozobrať, majú zváranú konštrukciu a nevyžadujú si žiadnu údržbu.
  • Dvojdielne guľové kohúty sa používajú pri jednosmernom prietoku média, sú rozoberateľné a teleso majú zložené z dvoch dielov.
  • Trojdielne guľové kohúty je možné rozobrať na 3 časti a sú vhodné pre médiá s obojsmerným prietokom.
 • Kužeľové kohúty slúžia tiež na montáž do každej polohy, avšak nevýhodou je pracné zabrusovanie kužeľov a nebezpečenstvo ich zadretia. Kvôli tomu sú nahrádzané guľovými kohútmi.

Ostatné

Ponuku našej spoločnosti dopĺňajú aj ďalšie druhy armatúr.

 • Odvádzače kondenzátu odstraňujú vzniknuté kondenzáty pary. Existujúy 3 rôzne prevedenia - plavákové, termické, labyrintové.
 • Montážne vložky slúžia na vyrovnávanie montážnych odchýlok pred montážou potrubných armatúr.
 • Kompenzátory sa používajú na vymedzenie mechanických a tepelných dilatácií v potrubí.
 • Filtre zachytávajú mechanické nečistoty v pracovnej látke.
 • Sacie koše udržujú stĺpec vody v potrubí pred čerpadlom.
 • Stavoznaky a priehľadítka kontrolujú výšku hladiny v nádobách a prietok médií v potrubí.
 • Poklopy slúžia na zakrytie konca zemnej súpravy.
 • Zemné súpravy a stojany sa používajú na ovládanie armatúr uložených v zemi alebo v šachtách.
 • Pohony sú vhodné na ovládanie armatúr iným spôsobom ako ručne. Pohony môžu byť elektrické, pneumatické alebo hydraulické.

Napíšte nám