Výroba a predaj čerpadiel

Spoločností, ktoré rozvíjajú vlastnú výrobnú základňu, rozvíjajúcich rady prakticky spotrebných čerpadiel, je na trhu viac, než dosť. Z toho dôvodu sme sa zamerali na čerpadlá, svojim určením a parametrami jedinečné.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich technikov v tejto oblasti,  je v našich silách postaviť akékoľvek vertikálne alebo horizontálne kondenzátne čerpadlo, akékoľvek jednostupňové špirálne čerpadlo s otáčkami limitovanými len fyzikálnymi možnosťami použitých materiálov s uložením rotou na valivých, klzných prípadne magnetických ložiskách, poháňaných elektromotormi, spaľovacími motormi, parnými prípadne vodnými turbínami.

Dokážeme postaviť akékoľvek obehové čerpadlo, pričom nie sme výrazne obmedzený parametrami, do teploty 340°C. Máme aplikácie mechanických upchávok i uloženie rotorov zachycujúcich extrémne axiálne zaťaženie, i spôsoby riešení tlakových obálok vrátane postupov v súlade s PED-97.

V našich konštrukciách je maximálne uplatňovaná zásada bezpečnej konštrukcie ako celku, tak i jednotlivých konštrukčných prvkov a technológií. Všetko je podriadené pre prežitie najrôznejších prevádzkových stavov s následnou úspešnou trvalou prevádzkou. Studené štarty a chod na pare sú bežné návrhové stavy.

Naše inžinierske možnosti sú rozšírené prostredníctvom prístupu k produktom skupiny svetového lídra výrobcov čerpadiel Flowserve. Pre konkrétne aplikácie sme na základe podrobnej spoločnej analýzy s aplikačnými technikmi Flowserve pripravení upraviť či dostavať vybrané čerpadlo do podoby požadovaného sústrojenstvom. Sme pripravení upraviť akékoľvek, vo výrobných závodoch Flowserve vyrobené a na parametre upravené čerpadlo, vrátane olejového hospodárstva klzných ložísk, okruhov chladenia mechanických upchávok a žiadaných diagnostických okruhov, riešení potrieb úpravy tepelnej a akustickej kontaminácie metódami tepelnej izolácie a akustických krytov.

Príkladom pre uvedené úpravy slúži upgrade základného čerpadla Flowserve rady WXH, všetko mimo vlastného čerpadla (čerpadlo bez spojky rámov …), ktoré bolo plne dozbrojené do podoby napájacieho čerpadla vrátane senzorov pre riadenie chodu čerpadla, zároveň riešená aj tepelná izolácia a akustické kryty pre celé sústrojenstvo.

Konštrukčné práce sa vykonávajú v 3D modelári a v priebehu technickej prípravy sa spolupracuje s odbornými spoločnosťami.

Napíšte nám